Etik och det svåra samtalet (2022)

Datum: 13 sep, 2022

Plats: Akademiska sjukhuset, 100-huset

Tid: kl. 09.00-17.00

Delmål: A2, A5, A6, B1, B5, C7, C13
Pris: 1850 kr exkl moms
Kursledare: Eva Hannerz Schmidtke

Om: Kurs riktad till ST-läkare, specialistläkare och sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård. Teoretiskt block på förmiddagen inkluderande metoder för etisk analys, relevant lagstiftning, den professionella rollen, det svåra samtalet, behandlingsbegränsningar, mm. Praktiskt block på eftermiddagen med simulering med skådespelerska samt applicering av etiska analysmodeller. Kursen uppfyller delmålen för etik för ST läkare.
Denna kurs är återkommande och hölls även under SFAI & AnIva-veckan i Örebro och fick utmärkta omdömen.

Kursen anordnas av ETOS;  SFAIs Delförening för etik.