European Trauma Course ETC 2017 (Linköping)

Datum: 16 - 22 okt, 2017

Plats: Linköping

Observera att denna kurs kommer att hållas under 3 dagar vecka 42 men att exakta datum kommer senare.

Den multiprofessionella avancerade europeiska traumakursen ETC drivs och rekommenderas av European Society for Trauma and Emergency Surgery ESTES, European Society for Anesthesiology ESA, European Society of Emergency Medicine EUSEM och European Resuscitation Council ERC. Kursen riktar sig i första hand till läkare och sjuksköterskor som tar hand om traumapatienter på akutrummet, det vill säga läkare och specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård, kirurgi och anestesi. Förutom medicinska aspekter och praktiska färdigheter i traumaomhändertagande, som tränas i 30 scenarioövningar, fokuserar denna kurs på arbetet som team, säker kommunikation och ledarskap inom teamen. Deltagarna växer i rollen som teamledare båda medicinskt och professionellt.

Kursen anses därför främst vara en fördjupning till de grundläggande traumakurser inom respektive yrkesgrupp där deltagarna tar nästa steg till ännu bättre traumaomhändertagande, även om delar av kursen ger möjlighet till repetition av grundläggande färdigheter som krävs vid traumaomhändertagande. Utbildningens kvalitet medför att den växer snabbt, och har lett till att ETC numera är etablerad i 13 europeiska länder inklusive Sverige. ETC har även börjat sprida sig utanför Europa.

Tidigare deltagare från främst kirurgiska, ortopediska, anestesiologiska och akutsjukvårdsspecialiteter var väldigt nöjda med kursen och våra internationella föreläsare upplevde kompetensen bland svenska deltagarna som väldigt högt.

http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/etc