INSTÄLLT: Fri SK-kurs : Neuroanestesi och neurointensivvård 2020

Datum: 4 - 7 maj, 2020

Plats: Linköping

Inställt. Kontakta arrangören för detaljer.

Kursen omfattar grundläggande cerebral fysiologi och patofysiologi, teoretisk och praktisk anestesi inklusive anestesi vid intrakraniell tryckstegring, genomgående principer för monitorering vid neurokirurgisk och neurologisk intensivvård, akut omhändertagande inklusive transportmedicin, samt neuroradiologi, outcome efter neurointensivvård och hjärndödsdiagnostik.

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar och seminarier samt simulering, och avslutas med examination.

Kursen motsvarar för specialistutbildning i anestesi och intensivvård delmål 11 (SOFS 2008:17 och Utbildningsboken, SFAI 2009 respektive SOSFS 2015:8 och Utbildningsboken, SFAI 2016). Kursen berör även delmål 1, 4, 6 (SOSFS 2008:17) och B1, C5, C6, C7, C9, C12, C13 (SOSFS 2015:8)

Kursen vänder sig främst till ST-läkare i anestesi, men även ST-läkare i neurokirurgi, neurologi och rehabiliteringsmedicin samt specialister är välkomna att delta. ST-läkare med kort förväntad återstående tid av ST samt de som inte har klinisk tjänstgöring i neuroanestesi och neurointensivvård kan beredas företräde.

Ansökan på SFAI:s kursblankett insändes till kurssekreterare Carina Ahlgren, Neurokirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping, carina.ahlgren@regionostergotland.se senast den 28 feb 2020. Antagningsbesked lämnas v. 10. Kursavgift SEK 7500 exkl. moms. Kursavgift återbetalas ej vid ev. avanmälan efter 13 april 2020.

Arrangörer är ANOPIVA och Neurokirurgiska kliniken, alla vid Universitetssjukhuset i Linköping. För ytterligare information, kontakta kurssekreteraren eller kursansvarig specialistläkare Fredrik Ginstman, ANOPIVA, US Linköping fredrik.ginstman@regionostergotland.se

Mycket välkomna!