Fri SK-kurs : Neuroanestesi och Neurointensivvård (Linköping v 17 2022)

Datum: 25 - 28 apr, 2022

Plats: Linköping

Kursen omfattar grundläggande cerebral fysiologi och patofysiologi, teoretisk och praktisk anestesi inklusive anestesi vid intrakraniell tryckstegring, genomgående principer för monitorering vid neurokirurgisk och neurologisk intensivvård, akut omhändertagande inklusive transportmedicin, samt neuroradiologi, outcome efter neurointensivvård och hjärndödsdiagnostik.

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar och seminarier samt simulering, och avslutas med examination.

Kursen motsvarar för specialistutbildning i anestesi och intensivvård delmål 11

SOFS 2008:17 och Utbildningsboken, SFAI 2009 respektive

SOSFS 2015:8 och Utbildningsboken, SFAI 2016.

Kursen berör även delmål 1, 4, 6 (SOSFS 2008:17) och B1, C5, C6, C7, C9, C12, C13 (SOSFS 2015:8)

 

Kursen vänder sig främst till ST-läkare i anestesi, men även ST-läkare i neurokirurgi, neurologi och rehabiliteringsmedicin samt specialister är välkomna att delta. ST-läkare med kort förväntad återstående tid av ST samt de som inte har klinisk tjänstgöring i neuroanestesi och neurointensivvård kan beredas företräde.

 

Ansökan på SFAI:s kursblankett insändes via e-mail till neurokursen@regionostergotland.se senast den 28 feb 2022. Antagningsbesked lämnas v. 10. Kursavgift SEK 7500 exkl. moms.

 

Kursen kan vid ev. fortsatt/förnyat pandemiläge till följd av Covid-19 helt eller delvis komma att ersättas av digital kurs men om inga restriktioner föreligger avser vi hålla kursen som fysisk kurs.

 

Arrangörer är ANOPIVA och Neurokirurgiska kliniken, båda vid Universitetssjukhuset i Linköping. För ytterligare information, kontakta kurssekreteraren Carina Ahlgren, carina.ahlgren@regionostergotland.se

Neurokirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping, eller kursansvarig överläkare Fredrik Ginstman, ANOPIVA, US Linköping, fredrik.ginstman@regionostergotland.se

 

Mycket välkomna!

Bifogade filer