Grundläggande intensivvårdskurs (Uppsala 2019)

Datum: 6 - 9 maj, 2019

Plats: Akademiska sjukhuset, Uppsala

Innehåll: Kursens målsättning är att ge grundläggande kunskaper inom modern intensivvård. Interaktiva föreläsningar med genomgång av bakomliggande fysiologi, diagnostik och behandling varvas med diskussioner kring patientfall. Även etiska överväganden kommer att beröras.

Fokus kommer att ligga på akut behandling av allvarlig andnings- och cirkulationssvikt inklusive septisk chock. Kursen omfattar delar av delmålen: SOFS 2008:19; 1, 2, 4, 6, 9 och SOFS 2015:8; B3, C1, C2, C4, C6 och C9.

Målgrupp: För ST-läkare i början av, eller som ännu inte har påbörjat, sin specialistutbildning inom anestesiologi. Intresserade från andra specialistutbildningar är också välkomna.

Kursledare: Sten Rubertsson, David Smekal samt Miklos Lipcsey.

Anmälan: Sista ansökningsdag är den 31 december 2018. Anmälan ska ske på ”Anmälningsblankett till fria SK-kurser för ST-läkare anordnade på uppdrag av SFAI”. Ange antal tjänstgöringsmånader inom anestesi- och intensivvård vid kursstart. Flest antal tjänstgöringsmånader är meriterande vid antagning.

Kursavgift: Preliminärt 9000 kr ex moms för SFAI-medlem och 9500 kr ex moms för övriga. Den nya utgåvan av boken ”Intensivvård” under redaktion av Anders Larsson och Sten Rubertsson ingår i kursavgiften och kommer att sändas ut till deltagarna per post.

Obs! Anmälan är bindande!

Ansökan sänds till:

Katja Andersson
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Katja.andersson@surgsci.uu.se

Kontaktpersonkatja.andersson@surgsci.uu.se, tfn 018-6112944