Grundläggande Intensivvårdskurs (Uppsala v 17 2023)

Datum: 24 - 27 apr, 2023

Plats: Akademiska sjukhuset, Uppsala

Kursens målsättning är att ge grundläggande kunskaper inom modern intensivvård. Interaktiva föreläsningar med genomgång av bakomliggande fysiologi, diagnostik och behandling varvas med diskussioner kring patientfall. Även etiska överväganden kommer att beröras. Fokus kommer att ligga på akut behandling av allvarlig andnings- och cirkulationssvikt inklusive septisk chock. Kursen omfattar delar av delmålen: SOFS 2008:19; 1, 2, 4, 6, 9 och SOFS 2015:8; B3, C1, C2, C4, C6 och C9.

Målgrupp: För ST-läkare i början av, eller som ännu inte har påbörjat, sin specialistutbildning inom anestesiologi. Intresserade från andra specialistutbildningar är också välkomna.

Kursledare: Sten Rubertsson, David Smekal samt Miklos Lipcsey.

Sista ansökningsdag är den 31 december 2022. Ansökan sker på blanketten ”Ansökningsblankett kurser under ST”. Ange antal tjänstgöringsmånader inom anestesi- och intensivvård vid kursstart.

Kursavgift preliminärt 10500 kr ex moms för SFAI-medlem och 10700 kr ex moms för övriga. Boken ”Intensivvård” under redaktion av Anders Larsson, Sten Rubertsson, David Smekal och Miklos Lipcsey ingår i kursavgiften och kommer att sändas ut till deltagarna per post, tänk på att fylla i korrekt adress på ansökningsblanketten.

Obs! Ansökan är bindande!

Ansökan sänds som pdf till: katja.andersson@uu.se

Bifogade filer