Hemodynamik och utredning av avancerad hjärtsvikt 2018

Datum: 5 - 9 sep, 2018

Plats: Uppsala

Målgrupp: ST‐läkare och verksamma specialister inom kardiologi, internmedicin, klinisk fysiologi

samt anestesiologi. ST‐läkare och specialister inom thoraxkirurgi med önskemål om fördjupning

inom avancerad hjärtsviktsvård är också välkomna

Mer information och anmälan