Hur det verkligen fungerar (2020)

Datum: 7 - 9 okt, 2020

Plats: Ersta Konferenscenter, Stockholm

En farmakologikurs skräddarsydd för anestesiologer, både ST och erfarna specialister.

Hur fungerar egentligen receptorer, jonkanaler, second messengers, inward rectifying potassium channels…..
Behöver jag kunna så mycket cellbiologi för att få mitt induktionsmedel att bita? Vad säger det oss att fentanyl har en terminal halveringstid på åtskilliga timmar? Vilka är de nyare farmakokinetiska begreppen som beskriver egenskaperna hos läkemedel i anestesiologisk verksamhet? Är de rent av enklare än de traditionella?

Upprinnelsen till denna kurs var att initiativtagarna länge önskat att själva få gå en sådan. Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och SFAI riktar sig till dig som är nyfiken på vad man idag vet om ”HUR DET VERKLIGEN FUNGERAR”. Ambitionen är att ge en djup insikt utan att det krävs omfattande förkunskaper och utan att det blir så torrt och tråkigt som klassisk farmakologi ibland framställs.

Dag 1: Basala farmakologiska principer för hur droger verkar.
Dag 2: Anestesiologisk farmakologi i perifera nervsystemet.
Dag 3: Anestesiologisk farmakologi i centrala nervsystemet.

Anmälan senast 4 september 2020 på www.hurdetverkligenfungerar.se

Vid frågor kontakta Cecilia Kallin pmiutbildningskansli.karolinska@sll.se
Perioperativ Medicin och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Pris inkl moms: 8.500 SEK för SFAI-medlem, 9.500 SEK för icke medlem. Logi ingår inte, bokas av kursdeltagare.

Lars I Eriksson & Malin Jonsson Fagerlund

Bifogade filer