Intensivvårdsmötet 2017

Datum: 22 - 24 nov, 2017

Plats: Sigtuna

 

Svenska Intensivvårdssällskapet, SIS, arrangerar i år sitt 21:a nationella fortbildningsmöte. Som tidigare år blandas föreningsfrågor och aktuella medicinska frågeställningar. Både inhemska och internationella föreläsare kommer att delta.

Kursen är en post-graduate utbildning för anestesiologer med intensivvårdsintresse. Föreläsningar blandas med paneldebatter och pro-con format.

Kursprogram 2017:

Framtidens intensivvård

Respirationstema

Koagulation m.m.

SIS årsmöte och övriga föreningsangelägenheter.

Årets artiklar 2016-2017

Information om SIR och ESICM

 

Datum: 22-24 november (från onsdag kl.12.00 till fredag kl. 12.45)

Plats: Sigtunahöjdens hotell och konferens, Sigtuna

Deltagare: 75 st

Kursavgift: 8500 kr (exkl. moms)
Inkvartering i enkelrum med helpension. Kursavgiften faktureras efter antagning. Obs! Lunch på avresedagen ingår ej i kursavgiften.

Anmälan:   Via e-post till Katja Andersson katja.andersson@surgsci.uu.se  Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Anestesi och intensivvård, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala. Observera att anmälan är bindande. Ange namn, sjukhus, faktureringsadress och e-postadress vid anmälan.

Kallelse till årsmöte SIS:
I anslutning till kursinternatet hålls Svenska intensivvårdssällskapet (SIS) årsmöte. Medlemmar kallas härmed till mötet som hålls på Sigtunahöjdens hotell och konferens, onsdag den 22 november kl. 16.45.

 

Stipendier: Vi kommer att dela ut 2 stipendier för bästa intensivvårdsrelaterade vetenskapliga originalartiklar under perioden maj 2016 – april 2017. Deadline för nominering är den 10 maj till: david.smekal@akademiska.se. För ytterligare information om nominering för bästa intensivvårdsrelaterade vetenskapliga originalartiklar, urvalskriterier o.s.v. hänvisas till SFAI:s hemsida, www.sfai.se.

 

Katja Andersson

Sekreterare Svenska intensivvårdssällskapet
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Anestesi och intensivvård

Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

Tfn  018-611 29 44

katja.andersson@surgsci.uu.se

Johan Thunberg

Ordförande Svenska intensivvårdssällskapet

johan.thunberg@regionvasterbotten.se