Intensivvårdsmötet 2019

Datum: 13 - 15 nov, 2019

Plats: Sigtunahöjdens hotell och konferens, Sigtuna

Svenska Intensivvårdssällskapet, SIS, arrangerar i år sitt 23:a nationella fortbildningsmöte. Som tidigare år blandas föreningsfrågor och aktuella medicinska frågeställningar. Både inhemska och internationella föreläsare kommer att delta.
Kursen är en post-graduate utbildning för anestesiologer med intensivvårdsintresse. Föreläsningar blandas med paneldebatter och pro-con format.

Kursprogram 2019, bl.a.:
Modern traumavård
Lungfibros – Vart står vi idag?
Framtidens intensivvård

SIS årsmöte och övriga föreningsangelägenheter.
Årets artiklar 2018-2019
Information om SIR och NPO

Datum
13-15 november (från onsdag kl.12.00 till fredag kl. 12.45) KURSINTERNAT

Deltagare
75 st

Kursavgift
8500 kr (exkl. moms)
Inkvartering i enkelrum med helpension.
Kursavgiften faktureras efter antagning. Obs! Lunch på avresedagen ingår ej i kursavgiften.

Anmälan
Via e-post till Katja Andersson katja.andersson@surgsci.uu.se Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Anestesi och intensivvård, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala. Observera att anmälan är bindande. Ange namn, sjukhus, faktureringsadress med kostnadsställe samt e-postadress vid anmälan.

Kallelse
Årsmöte SIS:
I anslutning till kursinternatet hålls Svenska intensivvårdssällskapet (SIS) årsmöte. Medlemmar kallas härmed till mötet som hålls på Sigtunahöjdens hotell och konferens, onsdag den 13 november kl. 16.45.

Vi kommer att dela ut 2 stipendier för bästa intensivvårdsrelaterade vetenskapliga originalartiklar under perioden april 2018 – april 2019. Deadline för nominering är den 20 maj till: thomas.kander@skane.se. För ytterligare information om nominering för bästa intensivvårdsrelaterade vetenskapliga originalartiklar, urvalskriterier o.s.v. hänvisas till SFAI:s hemsida, www.sfai.se.

Katja Andersson
Mötesorganisatör Intensivvårdsmötet
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Anestesi och intensivvård
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Tfn 018-611 29 44
katja.andersson@surgsci.uu.se

David Smekal
Ordförande Svenska intensivvårdssällskapet
david.smekal@akademiska.se

Bifogade filer