INSTÄLLT : Intensivvårdsmötet 2020

Datum: 11 - 13 nov, 2020

Plats: Sigtunahöjdens hotell och konferens, Sigtuna

Detta möte är inställt.

Svenska Intensivvårdssällskapet, SIS, arrangerar i år sitt 24:e nationella fortbildningsmöte som kursinternat. Som tidigare år blandas föreningsfrågor och aktuella medicinska frågeställningar. Kursen är en post-graduate utbildning för anestesiologer med intensivvårdsintresse. Föreläsningar blandas med paneldebatter och pro-con format.

 Kursprogram 2020: Tema neurointensivvård

  • Nya rön och guidelines inom intensivvård – presentation av nya rön och nationella implikationer
  • Vad lärde vi oss om COVID-19-utbrottet
  • Nya dialysindikationer
  • SIS årsmöte och övriga föreningsangelägenheter.
  • Årets artiklar 2019-2020
  • Information om SIR och NPO

Datum
11-13 november (från onsdag kl.12.00 till fredag kl. 12.00)

 Plats
Sigtunahöjdens hotell och konferens, Sigtuna

Deltagare
75 st

Kursavgift
9500 kr (exkl. moms)

Inkvartering i enkelrum med helpension. Kursavgiften faktureras efter antagning. Obs! Lunch på avresedagen ingår ej i kursavgiften.

 

Anmälan
Via e-post till

Katja Andersson
katja.andersson@surgsci.uu.se
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Anestesi och intensivvård
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala.

Observera att anmälan är bindande. Ange namn, sjukhus, faktureringsadress med kostnadsställe samt e-postadress vid anmälan.

 

Kallelse Årsmöte SIS
I anslutning till kursinternatet hålls Svenska intensivvårdssällskapet (SIS) årsmöte. Medlemmar kallas härmed till mötet som hålls på Sigtunahöjdens hotell och konferens, onsdag den 11 november kl. 16.45.

 Vi kommer att dela ut 2 stipendier för bästa intensivvårdsrelaterade vetenskapliga originalartiklar under perioden maj 2019 – april 2020. Deadline för nominering är den 20 maj till Björn Bark: bjorn.bark@med.lu.se För ytterligare information om nominering för bästa intensivvårdsrelaterade vetenskapliga originalartiklar, urvalskriterier o.s.v. hänvisas till SFAI:s hemsida, www.sfai.se.

 

Katja Andersson

Mötesorganisatör Intensivvårdsmötet
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Anestesi och intensivvård
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Tfn  018-611 29 44

E-post: katja.andersson@surgsci.uu.se

Camilla Brorsson
Ordförande Svenska intensivvårdssällskapet

E-post: camilla.brorsson@umu.se