Intensivvårdsmötet 2022

Datum: 16 - 18 nov, 2022

Plats: Sigtuna

Svenska Intensivvårdssällskapet, SIS, arrangerar i år sitt 25:e nationella fortbildningsmöte. Som tidigare år blandas föreningsfrågor och aktuella medicinska frågeställningar. Kursen är en post-graduate utbildning för anestesiologer med intensivvårdsintresse. Föreläsningar blandas med paneldebatter och pro-con format.

Kursprogram 2022 Framtidens IVA, tema buk, SIS årsmöte och övriga föreningsangelägenheter, årets artiklar 2021-2022, information om SIR och NPO

Datum 16-18 november (från onsdag kl.12.00 till fredag kl. 12.00)

Plats Sigtunahöjdens hotell och konferens, Sigtuna

Deltagare 75 st

Kursavgift 9500 kr (exkl. moms)
Kursavgiften inkluderar inkvartering i enkelrum med helpension.
Kursavgiften faktureras efter antagning. Obs! Lunch på avresedagen
ingår ej i kursavgiften.

Anmälan https://portal.sfai.se/IVM2211/

Kallelse Årsmöte SIS: I anslutning till kursinternatet hålls Svenska intensivvårdssällskapets (SIS) årsmöte. Medlemmar kallas härmed till mötet som hålls på Sigtunahöjdens hotell och konferens, onsdag den 16 november kl. 16.45.

Vi kommer att dela ut 2 stipendier för bästa intensivvårdsrelaterade vetenskapliga originalartiklar under perioden 1 januari 2021 – 31 januari 2021. Deadline för nominering av bästa artikel är den 20 maj till Björn Bark: bjorn.bark@med.lu.se För ytterligare information om nominering för bästa intensivvårdsrelaterade vetenskapliga originalartiklar, urvalskriterier o.s.v. hänvisas till SFAI:s hemsida, www.sfai.se.

Katja Andersson, mötesorganisatör Intensivvårdsmötet
katja.andersson@surgsci.uu.se

Camilla Brorsson, ordförande Svenska intensivvårdssällskapet
camilla.brorsson@umu.se