Intensivvårdsmötet 2023 (Fulltecknat)

Datum: 15 - 17 nov, 2023

Plats: Sigtunahöjdens hotell och konferens, Sigtuna

Observera att mötet är fulltecknat!

SVENSK FÖRENING FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD

INTENSIVVÅRDSMÖTE – KURSINTERNAT 15-17 november 2023, Sigtuna

Svenska Intensivvårdssällskapet, SIS, arrangerar i år sitt 26:e nationella fortbildningsmöte. Som tidigare år blandas föreningsfrågor och aktuella medicinska frågeställningar. Kursen är en post-graduate utbildning för anestesiologer med intensivvårdsintresse. Föreläsningar blandas med paneldebatter och pro-con format.

 Kursprogram 2023: Årets teman är analgesi och sedation – från intubation till extubation, och barnintensivvård för vuxenintensivisten, SIS årsmöte och övriga föreningsangelägenheter, årets artiklar 2022, information om SIR och ESICM.

Datum:           15-17 november (från onsdag kl. 12.00 till fredag kl. 12.00)

Plats:              Sigtunahöjdens hotell och konferens, Sigtuna

Deltagare:      75 st

Kursavgift:    9950 kr exkl. moms

 Anmälan:      Mötet fulltecknat

                        Ange fakturadress samt kostnadsställe vid anmälan

 

Kallelse till årsmöte SIS:         

I anslutning till kursinternatet hålls Svenska intensivvårdssällskapets (SIS)  årsmöte. Medlemmar kallas härmed till mötet som hålls på Sigtunahöjdens hotell och konferens, onsdag den 15 november kl. 16.00.

 Stipendier: 

Vi kommer att dela ut 2 stipendier för bästa intensivvårdsrelaterade vetenskapliga originalartiklar under perioden 1 januari 2022 – 31 januari 2022. Deadline för nominering av bästa artikel är den 21 maj till Björn Bark: bjorn.bark@med.lu.se För ytterligare information om nominering för bästa intensivvårdsrelaterade vetenskapliga originalartiklar, urvalskriterier o.s.v. hänvisas till SFAI:s hemsida, www.sfai.se.

Katja Andersson, mötesorganisatör Intensivvårdsmötet
katja.andersson@uu.se

Camilla Brorsson, ordförande Svenska intensivvårdssällskapet
camilla.brorsson@umu.se