Kurs i Avansert Prehospital Akuttmedisin For Leger (Norge 2018)

Datum: 24 - 26 sep, 2018

Plats: Norge

Luftambulanseavdelingen ved Oslo Universitetssykehus arrangerer for 9. år Skandinavisk kurs i prehospital akuttmedisin for leger i utrykningstjeneste. Ressurspersoner fra flere sykehus og spesialiteter bidrar i undervisningen.

More information on content in the attached PDF

Målgruppe
Leger som jobber med primæroppdrag i prehospital tjeneste (helikopter/legebil/båt)

Formål
Å oppdatere deltagerne med teori og praksis innenfor moderne pasientbehandling. Kurset vilinneholde kliniske og ”ikke-kliniske” emner, som presenteres i en form som utfordrer alle.

Godkjenning
Kurset er godkjent af Norske Legeforeningen som tellende i anestesilegers etterutdaning

Kursavgift
NOK 5400. I tillegg kommer NOK 4300 som dekker overnatting og alle måltider i kursperioden samt felles tranport tur/retur Oslo Gardermoen flyplads.

Påmelding
ouslakurs@gmail.com

Ytterligere informasjon

bredmose@hotmail.com

Senest 15/8, først til mølle og pladserne forsvinder raskt, så meld dig på tidligt for sikre dig en plads!

 

Bifogade filer