Kurs i Ekokardiografi och lungultraljud inom anestesi och intensivvård 2024

Datum: 5 feb - 22 mar, 2024

Plats: Malmö Universitet

OBS! Nya datum jämfört med tidigare år, nu v 6-12

Kurstider och plats:
5/2 – 23/2 (vecka 6-8): Undervisning på campus.
26/2 – 22/3 (vecka 9-12): Verksamhetsförlagda studier på ca 1/3-fart vid hemmaklinik. Alltså ca 7 dagars praktik som utförs under en treveckorsperiod.
21 eller 22 mars: Examinationsseminarium i halvklass.
Kursarrangör: Malmö universitet, Institutionen för biomedicinsk vetenskap. Hemsida med länk till anmälningsformulär finns på: https://mau.se/utbildning/uppdragsutbildning/utbildningsomraden/vard-halsa/vard-halsa-biomedicin/#accordion-64549
Målgrupp: Kursen riktar sig till både ST-läkare såsom specialister inom anestesi och intensivvård men ST-läkare kan lämnas företräde till kursen. Övriga specialiteter får tillträde till kursen i mån av plats.
Kursuppläggning: Kursen är specialdesignad utifrån kontexten inom anestesi och intensivvård. Kursen erbjuder därigenom relevant ultraljudskompetens inom detta område. Det pedagogiska arbetet bygger generellt på studentaktiva arbetsformer med aktivt deltagande och fall/cases med koppling till en klinisk kontext inom anestesi och intensivvård samt reflektion. Kursen har ett begränsat antal platser för att kunna optimera handledningen beroende på deltagarnas tidigare kunskapsnivå inom ultraljud. Undervisningen bedrivs i form av både campusplacerade före-läsningar och inspelade föreläsningar med därtill kopplade seminarier och workshops. Den teoretiska kunskapen varvas med praktisk träning och handledning på en ultraljudsapparat på universitetet samt genom träning på egen klinik. Simuleringar kan komma att användas för att överbrygga gapet mellan teori och praktik. Kursens genomförande bygger på att studenten deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med andra studenter samt med lärare och handledare. Studenten bidrar med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Verksamhets-förlagd utbildning på hemklinik sker under ca 7 dagar mellan teoriveckorna och examinationsdagen. Under denna tid förväntas kursdeltagaren att självständigt ha undersökt och skrivit utlåtande på ca 10 patienter, vilket sammanställs i en portfolio. Av dessa ska 1-2 fall presenteras muntligt på examinationen, som därmed blir en form av lärande examination.
Deltagarantal: Antalet deltagare är planerat att vara 16 varje kursomgång. Antagning till kursen sker i den ordning anmälan inkommer (ST-läkare inom anestesi kan ha företräde).
OBS! Anmälan är bindande.
Kursavgift: 48 000 SEK. Moms tillkommer.
– Lunch samt fika förmiddag och eftermiddag ingår. Övrig kost och hotellkostnader ingår inte.
– Kurslitteratur ingår inte.

Anmälan (bindande):
Kursomgången under vårterminen 2024 öppnar för anmälan den 20 mars kl. 8.00 2023.
När vårterminens kursomgången är fullbokad planerar vi att öppna för anmälan till höstkursen.
Sista anmälningsdag kurs VT 2024: 3 september 2023.

Kursledare:
Petri Gudmundsson, docent Biomedicinsk laboratorievetenskap, Pedagogisk utvecklare petri.gudmundsson@mau.se
Anna Dieden, senior universitetsadjunkt Biomedicinsk laboratorievetenskap, PhD-student
anna.dieden@mau.se
Lill Blomqwist, MD, PhD, DEAA, EDIC
Överläkare, Department of Anesthesiology and Intensive Care
Lill.Blomqwist@med.lu.se