Kurs i etik och viktiga samtal 2024

Datum: 17 sep, 2024

Plats: Helsingborg

Endagskurs, dagen innan SFAI och AnIVA veckan börjar, för ST läkare, specialistsjuksköterskor samt specialistläkare inom anestesi och intensivvård. Förmiddagen består av undervisningsblock som inkluderar; den professionella rollen, det viktiga samtalet, olika metoder för etisk analys, relevanta lagrum, behandlingsinriktning samt brytpunktsbeslut. Eftermiddagen består av etiksimulering samt träning i olika metoder för etisk analys med patientfall, i halvgrupp. Kursen har givits fem gånger tidigare.
Kursen uppfyller följande delmål för ST läkare: A2, A5, A6, B1, B5, C7 och C13