Kurs i ventilatorbehandling 2018

Datum: 23 - 27 apr, 2018

Plats: Akademiska sjukhuset, Uppsala

Under kursen ges en översikt i grundläggande lungfysiologi, utredning av lungfunktionen samt lungfunktion under anestesi. Ventilatorbehandling på intensivvårdsavdelningen och vid anestesi tas upp ur olika aspekter:

  • Invasiv och non-invasiv ventilatorbehandling
  • Ventilatorns funktioner, olika ventilationsmoder
  • Behandling av ARDS
  • Adjuvant behandling såsom bukläge, HFOV, ECMO och NO-inhalation
  • Ventilatorbehandling till nyfödda och barn
  • Falldiskussioner

 

Under kursen ges också demonstrationer av de på marknaden vanligast förekommande intensivvårdsventilatorerna.

Berörda delmål: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 och 11 respektive c1, c2, c3, c4, c5, c6, c9 och c11

 

Kursen 2017 fick i utvärderingen (skala 1-6):

  • helhetsbedömning 5,5
  • rekommendation till ST-kollegor: 5,6

 

Anmälan senast den 31 december 2017 på ”Anmälningsblankett till fria SK-kurser för ST-läkare anordnade på uppdrag av SFAI”. Ange antal tjänstgöringsmånader vid kursstart.

Kursavgift preliminärt 9500 kr + moms.

 

Ansökan sändes till:

Katja Andersson

Anestesi & Intensivvårdskliniken

Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala

 

Kontaktperson: Katja.Andersson@surgsci.uu.se, tel 018-6112944.

Kursledare: Filip Fredén; Filip.Freden@akademiska.se