Kurs i ventilatorbehandling (Uppsala v17 2024)

Datum: 22 - 25 apr, 2024

Plats: Akademiska sjukhuset, Uppsala

Under kursen ges en översikt i grundläggande lungfysiologi, lungfunktion och lungmekanik samt ingående genomgångar om funktioner och moder vid olika ventilationstekniker och sjukdomstillstånd.

Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppdiskussioner varav en del förväntas vara förberedda före kursstart. Deltagare som erhåller plats kommer att få hemuppgifter för detta ändamål. Vi tror att egna förberedelser och ett engagerat deltagande i kursen ger bästa inlärning.

Berörda delmål: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 och 11 respektive c1, c2, c3, c4, c5, c6, c9 och c11

Sista ansökningsdag 31 december 2023. Ansökan sker på blanketten ”Ansökningsblankett kurser under ST”. Ange antal tjänstgöringsmånader vid kursstart. Kursavgift 11.000 kr + moms.

Ansökan sändes som PDF till: katja.andersson@uu.se. Genom att skicka in ansökan accepterar sökanden att personuppgifter hanteras av kursledningen enligt GDPR i administrativt syfte.
Kursadministratör:
Katja Andersson, katja.andersson@uu.se , Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Akademiska sjukhuset, ing 70, 751 85 Uppsala, tfn 018-6112944.
Kursledare:
Gaetano Perchiazzi: gaetano.perchiazzi@uu.se
Christian Rylander: christian.rylander@uu.se