Lära lärarna – instruktörskurs

Datum: 10 - 11 maj, 2017

Plats: Lund

Den populära kursen Training the Trainers på svenska. Kursen leds av docent Kerstin Sandelin, Karolinska Sjukhuset, Stockholm med hjälp av en fakultet från Practicum Clinical Skills Centre, Skånes Universitetssjukhus. Kursen som ges i samarbete med Patientförsäkringen LÖF, riktar sig till lärare (läkare, sjuksköterskor) som undervisar och handleder under grund- och specialistutbildningarna för läkare och sjuksköterskor eller är instruktörer vid praktiska kurser.

Målsättningen är att förmedla både teoretisk och praktisk kunskap om hur man skapar optimal utbildningsmiljö för praktisk undervisning och träning.

Syftet med kursen Lära lärarna är att skapa förståelse för hur blivande kirurger lär sig kliniskt praktiska färdigheter. Eftersom ni som kursdeltagare har undervisningserfarenhet kommer era erfarenheter att utnyttjas konkret under kursen.

I centrum för inlärningsprinciperna står grundsynen kring personlig motivation: tanken att de allra flesta människor lär sig bäst när de verkligen vill lära sig något. De som deltar i kurser gör det för att de verkligen vill lära sig något.

En av de viktigaste ingredienserna i effektiv inlärning är delaktighet och engagemang. Motivationen hämmas om lärarna inte är intresserade av elevens behov, inte reagerar på ett adekvat sätt på hans/hennes ansträngningar eller om de bedömer och ger återkoppling utan att förklara kriterierna för detta. Under kursen kommer olika sätt hur man utvecklar och bibehåller motivationen att testas.

Kursmaterialet utgör en förberedelse inför kursen och kan användas som uppslagsverk i efterhand. Kursen ger dig som kursdeltagare möjlighet att utveckla dina färdigheter som lärare i olika typer av inlärningsmiljöer som är relevanta inom kirurgiska specialiteter.

Mer information och anmälan