Leading for Change (Modul 1, 2022/2023)

Datum: 29 - 30 sep, 2022

Plats: Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset

Leading for Change: Pedagogiskt ledarskap 2022/2023

Vi har nöjet att bjuda in till ett program för studierektorer, övergripande ST-studierektorer, ST-chefer och utbildningsintresserade i specialitetsföreningar med fokus på pedagogiskt ledarskap. Start september 2022. Kursens övergripande mål är att stärka din roll och ge dig verktyg som du kan använda i Ditt arbete som pedagogisk ledare. Kursen är specialitetsövergripande.

Kursupplägg
Kursen börjar i september 2022 och består av fyra, tvådagars moduler samt en examinationsmodul i maj 2023. Kursen kommer att ha både svenska och internationella föreläsare. Deltagande i samtliga moduler är en förutsättning för att bli antagen.
Kursavgift: 20 000:- debiteras före kursstart.

Jonas Nordquist
Biträdande övergripande ST-studierektor, Karolinska Universitetssjukhuset
Pernilla Sahlstrand Johnson
Övergripande studierektor, Överläkare ÖNH-sjukdomar, Skånes universitetssjukhus
Bijan Darvish
Utbildningschef läkare, Perioperativ Medicin och Intensivvård, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset.
Anmälan via www.stairs.se
Mer info: Cecilia Kallin, cecilia.kallin@regionstockholm.se

Bifogade filer