Modern luftvägshantering för specialister 2019

Datum: 14 - 19 maj, 2019

Plats: Krusenbergs Herrgård, Uppsala/Knivsta

Arrangör: SFAI-ÖP
Chris Cressy, Jan Hallén, Katarina Hallén, Peter Frykholm, Åse Lodenius, Per Nellgård, Johan Ullman, Louise Walther Sturesson

Ur programmet:

Hands on workshops i små grupper

  • Fiberintubation
  • Koniotomi
  • Videolaryngoskopi
  • Jetventilation
  • Ultraljud av luftvägen
  • Falldiskussioner
  • Strategidiskussioner

Begränsat platsantal. Mer info på SFAIÖPs sidor på www.sfai.se

Anmälan senast 14 februari till katarina.hallen@vgregion.se

Bifogade filer