Möte för Chefer och Ledare 2022

Datum: 13 sep, 2022

Plats: Uppsala

Program möte Chefer / Ledare  SFAI-AnIVA

Uppsala tisdag 13 sept  kl 09:00 – 16:30

 ’Frukost’ serveras ej, men dryck + tilltugg finns utanför lokalen från 08:30; för mingel.

09:00  Välkomna,  presentation av dagens program. Några ord från ordf SFAI Maja Ewert samt ordf Riksföreningen AnIva Ing-Marie Larsson

09:15 – 10.00   Utbildning / Fortbildning, gemensamt möte:  chef/ ledare samt studierektorer; SYA presenterar enkät. Anders Silfver modererar.

10:00 – 10:50   Aktuellt läge utifrån varje storregions perspektiv – Claes Frostell modererar. Presentationer enligt RPO struktur, 6 storregioner.

10:50 – 10.55  Bensträckare.

10:55 – 12:00  Hur mår medarbetarna i specialiteten Anestesi med Intensivvård? Presentationer av enkät SFAI (Eva B Selldén) samt enkät AnIVA. (Ing-Marie Larsson). Gemensam diskussion (C Frostell samt I-M Larsson modererar).  

12:00 – 13:00 Lunch.

13:00 – 14:30  SFAI-styrelsen redogör för arbete med sina 4 fokusområden för år 2021-22; 15 min vardera punkt med 5-10 min diskussion efter varje presentation.

—  IVA vpl bristen  (C Frostell)

—  Arbetsmiljö  (åter till enkäterna mm)

—  Utbildning / Fortbildning  (TBA*  SFAI, Ann-Charlotte Falk AnIva)

—  Akademisk kompetens  (Malin Jonsson Fagerlund, A-C Falk AnIva)

14:30 -15:00 Fika

15:00 -16:00 Etiska aspekter på resursbrist och prioriteringar. Om pandemin kommer åter i höst? Om köerna inte viker ner sig? Om flykten från specialiteten blir svårhejdad?  Om ekonomin också kärvar i ett tyngre politiskt skede i Europa? Hur arbeta etiskt med prioriteringar framåt?                                  

Lars Sandman från Prioriteringscentrum i Linköping och delförening ETOS i SFAI (Mattias Schindele); samt A-C Falk AnIva.  C Frostell modererar

16:00 -16:30 Fri diskussion – anestesi och intensivvård i ett brytningsskede   Moderatorer SFAI: ordf M Ewert och C Frostell;  AnIva: Catarina Tingsvik samt ordf I-M Larsson.

 

*TBA – to be announced