Möte för chefer och ledare inom Anestesi och intensivvård (2020)

Datum: 31 jan, 2020

Plats: Freys Hotel, Bryggaregatan 12, Stockholm

Information och anmälan på https://mkon.nu/chefsmotet2020