Nationella Donationsmötet

Datum: 23 - 24 jan, 2025

Plats: Uppsala Konsert och Kongress (UKK)

Välkommen till två intressanta dagar om organ- och vävnadsdonation!

Mötets tema kommer år 2025 att vara etik! 
Det innebär att det kommer att finnas interaktiva inslag där vi vill skapa utrymme för diskussioner i både större och mindre grupper.

Likt tidigare möten kommer det att erbjudas ett organ- och vävnadsspår i programmet.

Start torsdag 23/1 kl:09.00-09.45 med registrering, kaffe/te och smörgås. Programstart kl: 09:45
Avslut fredag 24/1 ca: kl:15:00.

Gemensamt program

 • Internationell föreläsare – etisk synvinkel på Intensive care to facilitate organ donation (ICOD)
 • Kulturella och religiösa skillnader i synen på döden och donation – en paneldiskussion
 • XENO-transplantation – vad händer med transplantation över artgränser?
 • Nationell handlingsplan för organ- och vävnadsdonation
 • Transplanterad patient som berättar sin historia

Organspecifika punkter

 • Organbevarande behandling
 • Thorakoabdominell normoterm regional perfusion (ta-NRP) och hjärt-DCD
 • DCD och lungdonation
 • Vaken DCD – vart står vi nu?
 • Prognostisering av död och ICOD
 • Donationsguiden

Vävnadsspecifika punkter

·       Etiska dilemman vid vävnadsdonation, falldiskussion och analys

·       Vad är en r-DAL/r-DAS vävnad?

·       Organisation nationellt och internationellt – exempel från Europa

·       Substances of human origin (SOHO)

·       Direktåtkomst i journaler

Fullständigt program och tider kommer senare under hösten.