Nationellt möte 2017 : Svensk förening för Postoperativ Vård (SPOV)

Datum: 18 maj, 2017

Plats: Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg

Program
Introduktion (Magnus Iversen, Karolinska)

Inventering av Postoperativ vård i Sverige (Edith Herczeghné, Uppsala) Riktlinjer för Postoperativ vård – work shop (Ragnar Bäckström, Örebro) Utveckling inom Svenskt Perioperativt Register (Claes Frostell, SPOR) Postoperativ Vårdtyngdsregistrering (Magnus Iversen, Karolinska) Postoperativ Respiratoriskt Svikt (Karin Löwhagen, Sahlgrenska) Blockader inom Postoperativ vård (Hanna Smeds, Karolinska) Postoperative Cognitive Dysfunction (Friedrich Borchers, Charité, Berlin)

Tid
kl 10:00-16:00, samling från kl 09:00. Plats: Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg.

Kostnad
1.500 kr + moms. Anmälan (inkl info om matallergi): ragnar.backstrom@regionorebrolan.se
Kvällen den 17/5 är de som kan välkomna att ansluta på Norda Bar & Grill (Clarion Hotel Post från kl 19.