Nätverksmöte om Barnanestesi- och Barnintensivvård 2023

Datum: 21 apr, 2023

Plats: Västerås

Årets möte med nordöstra nätverket inom SFBABI arrangeras av barngruppen på Operationskliniken i Västerås. Barnansvariga anestesiologer, intensivvårdsläkare, intensivvårdssköterskor och anestesisköterskor i nordöstra regionen är välkomna till en endagssession med tema luftvägshantering och workshops med tillfälle till diskussion om hur vi arbetar utifrån barnperspektivet på kliniken.

Inbjudan kommer i januari, men lägg in datumet redan nu i kalendern!

Kontakt: charlotta.adin.bergkvist@regionvastmanland.se