Nätverksträff för MLA på operation

Datum: 7 feb, 2023

Plats: Zoom

Nätverksträff för MLA på operation kl 15:00-16:30.

Tema: Patientkontrollerad sedering

Zoom-länk och detaljerat program finns på MLA-nätverkets sida i Basecamp.

Är du MLA på operation och inte med i nätverket? Anmäl dig på sfane@sfai.se

/ Styrelsen för SFAne