ST-kurs Obstetrisk anestesi 2023 Obs Fulltecknad med reservlista.

Datum: 16 - 19 jan, 2023

Plats: Göteborg

Innehåll
Graviditetsfysiologi. Den normala förlossningen. Fosterövervakning. Preeklampsi. Obstetrisk smärtlindring. Obstetriska pareser. Neurologiska komplikationer vid regional anestesi. Obstetrisk anestesi. Obstetrisk blödning. Obstetriska hemostasrubbningar. Interkurrenta sjukdomar och obstetrisk anestesi. HLR-gravida. Falldiskussioner.

Kursen innehåller simulatorövningar inklusive neonatal resuscitering.

På kvällen den 17 januari har vi matskola/ restaurangbesök på en Göteborgsk restaurang.

Målgrupp
Kursen vänder sig i första hand till ST-läkare i slutet av sin specialistutbildning alt nyblivna specialister i anestesiologi.

Delmål
a1 a2 a5 b1 b3 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c11

Kursavgift
10000 kr + moms, inklusive lunch, kaffe och matskola.
11000 kr + moms för ej SFAI-medlem. Anmälan är bindande och skickas till Anna Wahlöf på blankett från SFAIs hemsida.

Inga fler anmälningar

Kursledare
Ove Karlsson, Överläkare
ove.i.karlsson@vgregion.se

Hannah Lafrenz, Överläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset
hannah.lafrenz@vgregion.se

Niclas Carlberg, Överläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset
niclas.carlberg@vgregion.se

Peter Stenerös Bengtsson, Överläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset
peter.bengtsson@vgregion.se

Bifogade filer