Omhändertagande av svår luftväg (Skeppsvik, v36 2023)

Datum: 5 - 8 sep, 2023

Plats: Skeppsviks herrgård

En multidisciplinär utbildning för omhändertagande av svår luftväg hos barn och vuxna.
Kursen riktar sig till luftvägsintresserade tidig och sen ST inom Anestesi/ intensivvård och ÖNH
Läs mer på www.luftvagskursskeppsvik.se
Kursanmälan öppnar 23-01-02