POCUS : Introduktionskurs i akut ultraljud (v19 2023, Stockholm)

Datum: 8 - 9 maj, 2023

Plats: Elite Palace Hotel, Sankt Eriksg 115, Stockholm

Vi erbjuder en introduktionskurs i akut ultraljud som täcker de största och viktigaste användningsområdena såsom chock-protokoll, riktad hjärtundersökning, fri vätska i bukhålan, aorta, lunga och kärlaccess.
Kursen är uppbyggd enligt brittiska och amerikanska akutläkarföreningarnas målbeskrivningar för akut ultraljud och baseras till största del på vetenskapligt belagda protokoll i akut ultraljud.

Kursen är sedan starten 2006 godkänd av LIPUS.

Mål

  • Kunna tillämpa akut ultraljud på akutrummet vid chock
  • Kunna tillämpa akut ultraljud på akutrummet vid oklar andningssvikt
  • Kunna tillämpa ultraljudsteknik vid svårigheter att sätta iv infart
  • Förstå och känna igen fysiologiska och patologiska ultraljudsbilder på lunga, aorta, hjärta och buk samt diagnosticera DVT.
  • Förstå begränsningar av ultraljud och när andra diagnostiska metoder behöver övervägas.

SOSFS 2015:8

Kirurgi c2, c3
Anestesi/Intensivvård c2, c3, c4
Internmedicin c1, c2, c6
Akutsjukvård c1, c3, c5
Kardiologi c1, c2, c6, c7
Radiologi c2, c5

HSLF-FS 2021:8

Kirurgi STc2, STc3

Anestesi/intensivvård STc2, STc3, STc4
Internmedicin STc1, STc2, STc6
Akutsjukvård STc1, STc3, STc5
Kardiologi STc1, STc2, STc6, STc7
Radiologi STc2, STc5

Upplägg

Föreläsningar varvat med praktiska övningar på modeller med normalfynd och vid tillgång relevant patologi. Drygt hälften av kurstiden består i aktiv scanning.

Kursmaterial

Formen för utdelat kursmaterial varierar beroende på vilka föreläsare som engageras.

1 vecka innan kurstart får deltagaren digitala kopior på föreläsningsmaterialet.

Antal deltagare
ca 30

Avgift
11 975:- exkl moms. Detta inkluderar kursmaterial, arvoden för modeller, luncher och fika under kursdagarna.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Sista anmälningsdatum
8 maj 2023

Anmälan sker via webbformulär på www.faktummedica.se. Besked om ev antagning alt fulltecknad kurs lämnas normalt inom 24 tim efter anmälan. Tidig anmälan ger prioritet till de begränsade kursplatserna. Anmälan är bindande efter att antagningsbeskedet skickats ut.

För läkare med utbildningstjänst ska deltagandet vara godkänt av handledare eller lokal verksamhetschef

Anna Augustsén, Överläkare, VO Anestesi-Intensivvård Södersjukhuset Stockholm.
Har genomgått flera ultraljudsutbildningar både nationellt och internationellt. Har undervisat i ämnet på denna kurs under flera år. Ledande befattning inom utveckling av akut ultraljud på Södersjukhuset i Stockholm. Anna har också pågående forskning i ämnet.