Regional SK-kurs : Obstetrisk anestesi och anestesiologiska specialsituationer

Datum: 28 - 30 sep, 2016

Plats: Internatkurs på Wiks slott, 2 mil utanför Uppsala

Innehåll
Kursen vänder sig i första hand till ST-läkare under år 2 och 3 av sin utbildning. Inom det obstetriska avsnittet diskuteras olika aspekter på obstetrisk anestesi såsom smärtlindring, obstetriska blödningar, graviditet och hjärtsjukdom, pre-eclampsi, sectio och neonatalt omhändertagande.

Under kursen behandlas också bland annat brännskadevård, anestesi vid extrem övervikt, porfyri och anestesi vid neuromuskulär sjukdom.

Kursledning
Birgitta Birgisdottir och Filip Fredén, Akademiska sjukhuset

Anmälan
Göres på bifogad anmälningsblankett och sändes senast den 15 juni 2016 till Katja Andersson.

Katja Andersson
Anestesikliniken
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Kursavgift
Preliminärt 13000 kr + moms, helpension är då inkluderad

Kontakt
Katja Andersson
018-6112944
Katja.Andersson@surgsci.uu.se
Birgitta.Birgisdottir@akademiska.se
Filip.Freden@akademiska.se