SAFT: Akut respiratorisk svikt hos barn och vuxna inklusive icke-invasiv ventilation och vårdnivå (2019)

Datum: 8 nov, 2019

Plats: Lund

SAFT: Sydsveriges Anestesiologiska ForTbildningsdagar för specialistläkare

www.sfai.se/SAFT