SAFT Falldiskussiondag 241004, SUS Lund

Datum: 4 okt, 2024

Plats: SUS Lund, Seminariet, Lasarettsgatan, 222 41 Lund

Välkommen till SAFT Falldiskussiondag 241004, SUS Lund

SAFT: SydSveriges Anestesiologiska ForTbildningsdagar.

Fortbildningsdagar inriktade till specialistläkare inom anestesi och intensivvård. Kollegor från närliggande specialiteter såsom akutsjukvård, internmedicin, barnmedicin och infektionsmedicin är mer än välkomna.

Är du medlem i SFAI kan logga in i SVPortalen med din vanliga SFAI-inloggning.
Är du inte medlem i SFAI behöver du skapa en inloggning i SVPortalen för att komma till anmälan:

Anmälan > >

Anmälan senast 27 september. (Senanmälan är möjlig men förtäring kan i så fall inte garanteras). www.sfai.se/SAFT