SAFT: Förgiftning, Metabola tillstånd (2019)

Datum: 11 okt, 2019

Plats: Lund

SAFT: Sydsveriges Anestesiologiska ForTbildningsdagar för specialistläkare

www.sfai.se/SAFT