SAFT: Hemodynamik inklusive ekokardiografi (2020)

Datum: 10 jan, 2020

Plats: Lund

SAFT: Sydsveriges Anestesiologiska ForTbildningsdagar för specialistläkare

www.sfai.se/SAFT