ÄNDRING: SAFT: ÖNH/Luftväg (2020)

Datum: 12 jun, 2020

Plats: Lund

Hålls förhoppningsvis som webinar, ej som fysiskt möte.


Därför skjuts denna SAFT dag upp till den 12 juni, och SAFT dagen som skulle ha hållits den 12 juni skjuts upp till hösten. V g se www.sfai.se/SAFT .

SAFT: Sydsveriges Anestesiologiska ForTbildningsdagar för specialistläkare

www.sfai.se/SAFT