ÄNDRING: SAFT: Paediatric anaesthesia (with colleagues from Royal Children’s Hospital,Melbourne) (2020)

Datum: 12 jun, 2020

Plats: Lund

Framskjutet datum pga rådande pandemi. Se länk nedan för detaljer. 

SAFT: Sydsveriges Anestesiologiska ForTbildningsdagar för specialistläkare

www.sfai.se/SAFT