SAFT: Transplantation, Onkologi (2019)

Datum: 20 sep, 2019

Plats: Lund

SAFT: Sydsveriges Anestesiologiska ForTbildningsdagar för specialistläkare

www.sfai.se/SAFT