ÄNDRING: SAFT: Ultraljudsprocedurer (2020)

Datum: 8 maj, 2020

Plats: Lund

OBS förhoppningsvis hålls som webinar. Hålls inte som fysiskt möte.

SAFT: Sydsveriges Anestesiologiska ForTbildningsdagar för specialistläkare

www.sfai.se/SAFT