Sepsis på akuten och IVA (2019)

Datum: 23 - 27 sep, 2019

Plats: Universitetssjukhuset i Linköping

Kursen vänder sig till läkare under specialistutbildning/ST och färdiga specialister inom anestesi och intensivvård, akutsjukvård och infektionssjukdomar.

Mer information finns på LIPUS på

https://www.lipus.se/kurs/11349/