SFAIs ForskningsForum 2021

Datum: 21 sep, 2021

Plats: Örebro (förmöte till SFAI-veckan)

Välkomna till Svensk förening för anestesi och intensivvårds Forskningsforum!

Kom till Forskningsforum och presentera dina nya resultat, projektplan samt preliminära resultat för andra doktorander och disputerade med intresse i anestesi- och intensivvårdsforskning!

Forskningsforumet riktar sig till doktorander och yngre forskare och ger dem möjlighet att presentera sitt forskningsarbete och diskutera det med andra forskare. Mötet ger goda möjligheter att få metodologiska tips, feedback på sitt arbete utanför den egna forskargruppen samt att kunna ställa de frågor man har alltid undrat över.

Anmälan via denna länk