SFOAI Vårmöte 2023

Datum: 24 - 25 maj, 2023

Plats: Skåvsjöholm

Hur: Anmälan, info kommer.

Mer info och annons: kommer

https://www.skavsjoholm.se

Presentationer från vårmöten finns under flik “Tidigare vårmöten“.

Mycket välkomna hälsar styrelsen för SFOAI