SFOAI Vårmöte 2023

Datum: 24 - 25 maj, 2023

Plats: SFOAI Vårmöte 2023 på vackra Skåvsjöholm, Österåker, utanför Stockholm

Ett spännande program med föreläsningar om bl.a. fostervattenemboli, graviditetsregistret och dess möjligheter, tidig EDA – till vem och hur, maternell mortalitet i Sverige 2022, “Hot topics in Obstetric Anaesthesia” samt fallbeskrivningar mm.

Länk Skåvsjöholm: https://www.skavsjoholm.se

Anmälan via SFAI kursportal https://portal.sfai.se/SFOAIVM2023

Frågor: Kontakta Mikael: Mikael.Wallin-Angelin@skane.se

Mer info om program och annons: 2023 Annons vårmöte vers 2

Presentationer från tidigare vårmöten finns under flik “Tidigare vårmöten“.

Mycket välkomna hälsar styrelsen för SFOAI