ST-kurs: Akuta förgiftningar och metabola syndrom v 47 2018

Datum: 19 - 23 nov, 2018

Plats: Stockholm

Målgrupp: ST-läkare i anestesi och intensivvård, akutmedicin och internmedicin. Kursen är en av socialstyrelsens statligt finansierade kurser.

Kursansvarig: Johanna Nordmark Grass, Överläkare, Med. Dr, Giftinformationscentralen, Läkemedelsverket.

E-post: johanna.nordmark.grass@gic.se

Tel: 0727-382382

Innehåll: Kursen ger en omfattande genomgång av diagnostik och, framför allt, praktisk klinisk handläggning av alla vanliga och ett flertal ovanligare akuta förgiftningar. Dessutom avhandlas vanligt förekommande akutmedicinska metabola sjukdomstillstånd som syrabas-, elektrolyt- och osmolalitetsrubbningar. Även företeelser som methemoglobinemi och rhabdomyolys kommer att diskuteras och vissa specifika tillstånd som t ex serotonergt och antikolinergt syndrom kommer att tas upp. Efter genomförd kurs kommer kursdeltagarna att kunna bedöma och handlägga de vanligaste akuta förgiftningstillbud och metabola rubbningar som förekommer på våra akutmottagningar, samt ha kännedom om mer ovanliga tillstånd och känna till vanliga fallgropar vid bedömning av förgiftade patienter.

Kursen utgörs av undervisning heltid, dagtid under en vecka och består huvudsakligen av katedrala föreläsningar med stort utrymme för diskussion och frågor. Fallpresentationer och interaktiva handläggningsdiskussioner kring autentiska fall förekommer under de flesta föreläsningarna.

Uppfyllda delmål efter genomgången kurs: 1, 6 och 9 (enligt SOSFS 2008:17); b3, c1, c4, c6 och c9 (enligt SOSFS 2015:8)

Kursutvärdering: Helhetsbedömning: 5,6 och kan kursen rekommenderas 5,7 (av 6) 2917 års kurs

Kostnad: Statligt finansierad via socialstyrelsen. Kringkostnader för kost, logi och resa tillkommer

Ansökan: Via Socialstyrelsen ; www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/.

Sista ansökningsdag 1:a maj 2015