SK-kurs: Den svåra luftvägen – ett problem för anestesiologer och ÖNH-läkare 2017

Datum: 2 - 5 okt, 2017

Plats: Karolinska Sjukhuset, Solna Stockholm

Målgrupp

Yngre ST-läkare i anestesi och ÖNH

Innehåll

Kursen ger en teoretisk och praktisk genomgång av luftvägshantering. Stor vikt läggs vid samarbete mellan anestesi och ÖNH. Workshops med kirurgisk luftväg, bronkoskopi, ultraljud och videotekniker. Flertalet intrument som finns på svenska markanden finns tillgängliga. Flera sessioner med seminarier och falldiskussioner.

Delmål som täcks: Anestesi: a1,b3,c2,3,4,5,9,10,11,12. ÖNH: a1,b3,c1,2,4,5,6,8,11.

Anmälan

Senast 20170515 till maria.kari.andersson@sll.se

Tel

08-51773119

Kursledare

Åse Lodenius, Anders Högmo, Johan Ullman

Kursadministratör

Tillkännages i Augusti

Avgift
13.000:- + moms. Faktureras av SFAI Verksamheter AB.

Bifogade filer