SK-kurs: Grundläggande anestesi

Datum: 30 jan - 3 feb, 2017

Plats: Skånes Universitetssjukhus i Lund

 

Kursledare: Mikael Bodelsson, Lisa Boström och Sigurdur Benediktsson
Address: Intensiv- och perioperativ vård, Skånes Universitetssjukhus, Lund, 221 85 Lund
Tel: 046-171568, Susann Osváth, kursadministrator
E-post: anestesi.sus.lund@skane.se

Innehåll: Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom bland annat preoperativ bedömning, anestesiologisk farmakologi, smärtbehandling, obstetrisk och akut anestesi, anestesi till hjärtsjuka, anestesiologisk fysik, barnanestesi och materialkännedom.
Kursen har tyngdpunkten på katedrala föreläsningar men dessa varvas med lärande i grupp i form av seminarier, demonstrationer och hands-on övningar.

Målgrupp: Kursen vänder sig främst till ST-läkare i början av sin specialistutbildning i anestesi och intensivvård. Om antalet sökande överstiger kursplatserna kommer sökande med 3 – 6 månaders anestesierfarenhet att prioriteras.

Anmälan: senast 2016-12-18 på blankett som du hittar här (länk till blanketten)

Pris: 11 500 kr inklusive moms

 

Omdömen om kursen i november 2016 (medelvärde; 1 står för mycket dåligt, 6 står för mycket bra):

Uppfylldes de angivna kursmålen? 5,2

Var kursens pedagogiska arbetsformer anpassade till kursens mål och innehåll? 5,1

Kommer du att kunna tillämpa det du lärt dig i din kliniska vardag? 5,6

Hur bedömer du kursen som helhet? 5,3

Skulle du rekommendera kursen till en kollega? 5,6

 

Bifogade filer