SK-kurs: Grundläggande anestesi

Datum: 4 - 8 nov, 2024

Plats: Skånes Universitetssjukhus i Lund

SK-kurs: Grundläggande anestesi

Datum: 4 – 8 november, 2024

Plats: Skånes Universitetssjukhus i Lund

Kursledare: Kristjan Baldvinsson och Fabian Larrosa Pardo
Adress: Intensiv- och perioperativ vård, Skånes Universitetssjukhus, Lund, 221 85 Lund
Tel: Camilla Palmqvist, 046-17 15 68, kursadministratör
E-post: anestesi.sus.lund@skane.se

Innehåll: Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom bland annat preoperativ bedömning, anestesiologisk farmakologi, smärtbehandling, obstetrisk och akut anestesi, anestesi till hjärtsjuka, anestesiologisk fysik, barnanestesi, ultraljud och materielkännedom. Katedrala föreläsningar varvas med lärande i grupp i form av seminarier, demonstrationer och hands-on-övningar.

Målgrupp: Kursen vänder sig främst till läkare i början av sin specialistutbildning i anestesi och intensivvård. Om antalet övriga sökande överstiger kursplatserna kommer sökande med 2 – 12 månaders anestesierfarenhet vid tiden för kursstart att prioriteras. Ange därför detta noggrant vid ansökan.

Anmälan: senast 2023-09-15 via länken:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc474TMQGhuExt76dZE_haIbM34bxZIAbzJp9k_ZIF6KRfikQ/viewform?usp=sf_link

OBS: Inskickad anmälan är bindande. Godkännande från Verksamhetschef eller motsvarande antas vid ifylld och inskickad anmälan

Besked om antagning senast 2023-09-29.

Pris: 12 500 kr inklusive moms