SK-kurs: Grundläggande anestesi (Lund, Nov 2019)

Datum: 4 - 8 nov, 2019

Plats: Skånes Universitetssjukhus i Lund

Kursledare: Lisa Boström och Emilie Krite Svanberg
Adress: Intensiv- och perioperativ vård, Skånes Universitetssjukhus, Lund, 221 85 Lund
Tel: 046-173900, Jana Södergren, Marie Linde, 046-17 15 68, kursadministratörer
E-post: anestesi.sus.lund@skane.se

Innehåll: Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom bland annat preoperativ bedömning, anestesiologisk farmakologi, smärtbehandling, obstetrisk och akut anestesi, anestesi till hjärtsjuka, anestesiologisk fysik, barnanestesi, ultraljud och materielkännedom. Katedrala föreläsningar varvas med lärande i grupp i form av seminarier, demonstrationer och hands-on-övningar.

Målgrupp: Kursen vänder sig främst till läkare i början av sin specialistutbildning i anestesi och intensivvård. Om antalet övriga sökande överstiger kursplatserna kommer sökande med 3 – 12 månaders anestesierfarenhet vid tiden för kursstart att prioriteras. Ange därför detta noggrant vid ansökan.

Anmälan: senast 2019-08-26 på särskild blankett som du hittar nedan. Besked om antagning senast 2019-09-02.

Pris: 11 500 kr inklusive moms