INSTÄLLT: SK-kurs: Grundläggande intensivvårdskurs (Uppsala, 2020)

Datum: 4 - 7 maj, 2020

Plats: Akademiska sjukhuset, Uppsala

Inställt. Kontakta arrangören för detaljer.

Kursens målsättning är att ge grundläggande kunskaper inom modern intensivvård. Interaktiva föreläsningar med genomgång av bakomliggande fysiologi, diagnostik och behandling varvas med diskussioner kring patientfall. Även etiska överväganden kommer att beröras.

Fokus kommer att ligga på akut behandling av allvarlig andnings- och cirkulationssvikt inklusive septisk chock. Kursen omfattar delar av delmålen: SOFS 2008:19; 1, 2, 4, 6, 9 och SOFS 2015:8; B3, C1, C2, C4, C6 och C9.

Målgrupp: För ST-läkare i början av, eller som ännu inte har påbörjat, sin specialistutbildning inom anestesiologi. Intresserade från andra specialistutbildningar är också välkomna.

Kursledare: Sten Rubertsson, David Smekal samt Miklos Lipcsey.

Kontaktperson: katja.andersson@surgsci.uu.se, tfn 018-6112944.

Ansökan: Sker på blanketten ”Ansökningsblankett kurser under ST 2019”. https://sfai.se/utbildning/kurser-och-moten/ovrig-kursinformation/

Sista ansökningsdag är den 31 december 2019.

Ange antal tjänstgöringsmånader inom anestesi- och intensivvård vid kursstart. Flest antal tjänstgöringsmånader är meriterande vid antagning.

Kursavgift: Preliminärt 10000 kr ex moms för SFAI-medlem och 10500 kr ex moms för övriga. Boken ”Intensivvård” under redaktion av Anders Larsson, Sten Rubertsson, David Smekal och Miklos Lipcsey ingår i kursavgiften och kommer att sändas ut till deltagarna per post.

Obs! Anmälan är bindande!

Ansökan sänds till:

Katja Andersson

Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

Katja.andersson@surgsci.uu.se