ST-kurs i obstetrisk anestesi 2018

Datum: 8 - 11 okt, 2018

Plats: Anestesi- och intensivvårdskliniken, Danderyds sjukhus, 182 88 Stockholm

Innehåll: Graviditetens fysiologi. Förlossningsförlopp, fosterövervakning och obstetriska komplikationer. Hantering av mammor med pre-eklampsi och HELLP. Anestesi vid sectio. Smärtlindring vid förlossning. Neurologiska komplikationer efter ryggbedövning och utredning av neurologisk påverkan efter partus. Hantering av koagulationsrubbningar och stor obstetrisk blödning. Det asfyktiska barnet workshop. Examination ersätts av fallbeskrivningar från kursdeltagarna. Kursen ordnas i samarbete med SFOAI – SFAI:s delförening för obstetrisk anestesi och intensivvård.

Utbildningsbokens delmål som berörs: Nya: a1, a2, a5, b3, c1, c3, c4, c5, c6, c8,c9, c11, c12 (Gamla 1, 4, 5, 6, 8, 12, 15 )

Tidigare kursutvärdering: 2,8/3,0, 2,9/3,0, 2,9/3,0 2,8/3,0 , 2,9/3,0 2,9/3,0

Målgrupp: Kursen vänder sig i första hand till ST-läkare i anestesi. Vi välkomnar även intresserade obstetriker Kursavgift: 8 000:- + moms (lunch, kaffe och kursmiddag ingår) debiteras respektive klinik, efter att bekräftelse om kursplats skickats.

Anmälan: görs på av SFAI fastställd blankett, (SFAIs hemsida: https://sfai.se/utbildning/kurser-och-moten/ovrig-kursinformation/) till kurssekreterare Lena Orén, Anestesi- och intensivvårdskliniken, Danderyds sjukhus, 182 88 Stockholm, lena.oren@sll.se. Antagning sker primärt enligt turordning vi får in anmälan men även enligt meriter.

Sista ansökningsdatum: 20180808

Kursledare: Anette Hein,
Adress: Anestesi- och intensivvårdskliniken, Danderyds sjukhus, 182 88 Stockholm
Tel: 08 123 52 81, Fax 08 622 59 26
E-post: anette.hein@sll.se