Smärta och Smärtbehandling (Göteborg v16 2024)

Datum: 15 - 18 apr, 2024

Plats: Göteborg

Målgrupp: Fr.a. ST-läkare, som inte får smärtenhetsplacering, och yngre specialister med smärtbehandlingsintresse från andra specialiteter är också välkomna.
Kursledare
: Per Nellgård, Öl Med.dr. AnOpIVA .
E-postper.nellgard@vgregion.se
0703-28 65 63

Adress: Blå stråket 5, 4:e vån, SU/S, Per Dubbsgatan 15, 413 45 Göteborg
Kurssekreterare: Jaquette Liljencrantz, Med dr. ST-Läkare, AnOpIVA
E-postjaquette.liljencrantz @vgregion.se
Tel: 031-3428985 Mobil 070-924 46 95
Adress: Blå stråket 5, 4:e vån, SU/S, Per Dubbsgatan 15, 413 45 Göteborg

Innehåll: Ungefär halva kursen ägnas åt akut och postoperativ smärta, medan den andra halvan ägnas åt kronisk och malign smärta. Smärtfysiologi och farmakologi blandas med andra behandlingsalternativ. Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare och yngre specialister i anestesi och intensivvård men är även öppen för andra specialiteter med smärtintresse.

Kursens ges vid An/Op/IVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska i samarbete med multidisciplinära smärtenheten vid SU/Östra och SU/Mölndal.

 I lärarstaben finns Olaf Gräbel och Sylvia Augustini, Smärtenheten, SU/Ö, Peter Dahm och Christopher Lundberg, AnOpIVA, SU/M, Gunnar Eckerdal, Geriatrik/Palliation SU/S, Christian Simonsberg, Psykiatri SU/Ö, Jaquette Liljencrantz och Per Nellgård, AnOpIVA, SU/S.

Under förmiddagarna hålls föreläsningar, medan stora delar av eftermiddagarna ägnas åt falldiskussioner och demonstrationer i mindre grupper. Kursdeltagarna uppmanas att ta med egna fall för att få ett större engagemang och bredd på behandlingstraditioner.
.
Kursen uppfyller delmålen a2, b2, b3, c1, c3, c5, c6, c7, c8, c9, c11.

Sista ansökningsdatum 2 månader innan kursstart. Ansökan är bindande. Använd bifogad ansökningsblankett och sänd den till Per Nellgård.

Kostnad: 10.000:- + moms, som faktureras av SFAI Verksamheter AB.

Ansökningsblankett